Ledenwerfactie DOS Hattem Biljart

Nieuwe leden zijn welkom en noodzakelijk voor het voortbestaan van onze Biljartvereniging DOS in Hattem

Enige tijd geleden is een kleine DOS-commissie bijeen geweest om te praten over het wel en wee van onze vereniging. Centraal stond de vraag “hoe houden we DOS in een zodanige positie dat we over 5 jaar nog een gezonde vereniging hebben”.  Een logische vraag want ook DOS vergrijst en jonge aanwas zien we nauwelijks. We hebben diverse mogelijkheden besproken.

Bij de gemeente Hattem staan we in de kou

Bergman, onze penningmeester, heeft een indringend gesprek gehad met de gemeenteraad van Hattem om daar te wijzen op ‘amendement Omtzigt’, een wetswijziging op initiatief van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, dat in 2018 werd ingestemd. Die wet gaat over mogelijke vrijstelling van de ozb belasting. De gemeente Hattem gaat hier echter niet in mee. LEES MEER..

De kleine DOS-commissie heeft daarom een nieuwe actie uitgewerkt:  Het werven van Nieuwe leden. 
We kwamen tot de conclusie dat een ledenwerfactie gericht moet zijn op de 50plusser in Hattem en directe omgeving.

Ledenwerfactie noodzakelijk om te overleven

Het mooiste zou zijn als je adressen van 50 plussers zou kunnen opvragen bij bijv. de gemeente en die adressen zou kunnen aanschrijven. Helaas is dat in verband met de privacywet  onmogelijk. Blijft een andere manier over door het inschakelen van de leden. Daarom het volgende plan:

Voor ieder lid is er een grote envelop met daarin 3 enveloppen met een brief aan een toekomstige gegadigde voor een lidmaatmaatschap bij DOS. Daarin een brief aan de gegadigde waarom DOS zo’n gezellige club is en een oproep om op 25 januari a.s. om 11.00 uur bij DOS te komen kijken en met het bestuur en andere leden kennis te maken. Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd. Ze kunnen dan (met jou?) een spelletje biljarten en DOS kan ze 2 maanden gratis biljartles aanbieden.  Wij hebben nu 70 leden. Allemaal 3 brieven dus we bereiken (als jij ook meedoet) zo’n 200 vijftig plussers. Als 10% gehoor geeft aan onze uitnodiging zouden we 20 mensen kunnen ontvangen en laten zien wat we in de Triangel doen. Dat moet succes opleveren! 

Ledenwerfactie DOS Hattem via eigen leden

Er is echter een voorwaarde aan verbonden. Geef de brief met eventueel een kleine toelichting aan een jou bekende 50-plusser. Broer of zus, buurman, neef, vriend of vriendin, je kent ze wel. (Voormalige) collega’s komen ook in aanmerking. Die zijn met jouw medewerking vast bereid om de uitnodiging serieus te overwegen. En woon je in een seniorencentrum? Neem dan 3 grote enveloppen mee en verdeel die 9 kleine enveloppen onder je seniorburen.

Help met de ledenwerfactie DOS Hattem Biljart groot en toekomstbestendig  te maken.


DOS is een te mooie club om niets te doen en een langzame dood te sterven. Help mee. Het kost je geen geld, alleen enige moeite om er serieus werk van te maken.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.    
Voor deze Jan Pot, voorzitter.