Een voorspoedig, gezond en sportief 2020.

Bij een nieuw jaar…..

Allereerst, beste leden, een voorspoedig, gezond en sportief 2020.

De jaarwisseling is natuurlijk een goed moment voor beschouwen. Even terugkijken maar vooral kijken wat het Nieuwe jaar ons brengt of beter, wat wij hopen dat het ons zal brengen. Dat bracht mij tot de volgende overwegingen die ik graag met jullie deel.

DOS is een vereniging. Een “vereniging”  is een aantal mensen met hetzelfde doel, dezelfde wensen en hetzelfde streven. Wij willen graag georganiseerd biljarten en het is een van de taken van het bestuur om te zorgen dat de leden dat ook kunnen doen. Niet alleen dit jaar en dit seizoen maar ook nog over 5 of over 10 jaar.

 DOS heeft geen bestuur van het moet en het zal maar houdt wel vast aan de uitgezette beleidslijn. De manier waarop het bestuur de mensen benadert is altijd in overleg, netjes en respectvol. Ook als er zoals afgelopen jaar minder populaire maatregelen moeten worden genomen doen we dat met uitleg en met tact. Het klinkt hoogdravend maar zou het niet fijn zijn als we in het nieuwe jaar die manier van met elkaar omgaan voor de hele vereniging zouden invoeren? Zouden sommige mensen hun eigen ik niet een streepje lager kunnen zetten en zichzelf meer afvragen wat je voor elkaar en de vereniging kunt betekenen? Sinds mijn aantreden heb ik steeds gehamerd op een betere onderlinge saamhorigheid en samenwerking. Ik geloof dat het in zijn algemeenheid beter is geworden. Als er dan toch zo af en toe een incident is valt dat des te meer op in onze verder rustig kabbelende vereniging. De maand december was geen maand voor gesprekken met boosdoeners maar in dit nieuwe jaar zal onze tolerantiegrens in persoonlijke gesprekken waar nodig worden aangegeven. En onthoud, het huidige bestuur doet zijn uiterste best om deze prachtige en goede vereniging, het gebouw met zijn grote biljartzaal en zijn leuke bar in stand te houden. Denk daar eens aan als een situatie niet loopt zoals je hoopt en er niet wordt gedaan wat je verwacht of je gedacht hebt. Daar komt nog iets bij. Een vereniging waar het gezellig is en waar mensen een goede verhouding met elkaar hebben trekt makkelijker nieuwe leden dan een club waar altijd ruzie en onenigheid is.

Mag ik jullie in dit verband dan ook nog attenderen op onze ledenwerfactie. Meer leden is meer inkomsten en meer handjes die mee kunnen helpen binnen de club. Laat de club niet in de steek was het motto. Eerlijk gezegd vind ik het jammer dat niet iedereen zich geroepen voelde om mee te doen. Als we over vijf jaar nog steeds een biljartclub willen hebben moeten we nu maatregelen nemen. En als je dan vindt dat een ander maar die drie enveloppen aan potentieel nieuwe leden moet geven, kun je jezelf toch afvragen hoe graag je in de toekomst nog bij DOS wilt en kunt biljarten. Ik ben benieuwd hoeveel mensen we op de open dag op  25 januari mogen verwelkomen.  

Wij zijn een club die graag nieuwe leden begroet. Want nieuwe leden betekent ook meer inkomsten en meer handjes in de organisatie. Als voor ons als club het begin van het nieuwe jaar een periode van goede voornemens is, dan hoop ik dat ik hiermee mede een handvat heb aangereikt voor een nog leukere vereniging dan we nu al zijn.

Voor het nieuwe jaar 2020 wens ik de vereniging DOS toe om te worden zoals we dat diep in ons hart allemaal graag willen. 

Jan Pot, voorzitter.