Corona protocol

Lees voor u begint met biljarten het Protocol en probeer er voor ieders veiligheid naar te handelen.

—————————————————————————————————————————————–

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;

• De keuzetrekstoot wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen. Onderlinge afspraak is ook mogelijk.

• Ballen, banden en hulpstukken worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;

• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;

• Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt worden dienen deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden;

• Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.

• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;

• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;

• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met de afstandsbediening

• De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

• Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium;

• Recreatief spelen met maximaal 2 spelers per tafel;                                                                                                 

Door  de  gedwongen  sluiting van de afgelopen  maanden  en de  daaruit  volgende  financiële  consequenties, zou het  bestuur zou het op prijs stellen, als ook het nuttigen van aan de bar bestelde/gehaalde consumpties een vast onderdeel van het biljarten zou worden.

In verband met de noodzakelijke hygiëne wordt u echter  wel beleefd maar zeer dringend verzocht om naar de zaal meegenomen serviesgoed (kopjes, glazen maar ook flesjes) na afloopweer terug te zetten aan de bar.

Dus geen spullen in de biljartzaal laten staan. Als u glazen ook nog wilt spoelen, prima idee.

Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)

• Was voor en na het spelen je handen;

• Schud geen handen;

• Na toiletbezoek verplicht handen wassen;

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +)